Projekt „Senior otwarty na świat”

Głównymi celami projektu są:

  • Aktywizacja seniorów
  • Podniesienie kompetencji seniorów głównie z zakresu ITC
  • Podniesienie jakości zarządzania organizacją, poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych pracowników w tym umiejętności posługiwanie się językiem angielskim
  • Nawiązanie partnerstw z organizacjami zajmującymi się nieformalnym kształceniem dorosłych – budowanie sieci
  • Włączenie w działania osób z różnych grup społecznych, zawodowych, wiekowych w tym osób z mniejszymi szansami (zagrożonych wykluczeniem społecznym)

Dowiedz się więcej

Aktualności

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdują się w poniższym załączniku. REGULAMIN-REKRUTACJI-Senior-Otwarty-na-swiat

DZIEŃ I – God morgon Sverige

3 grudnia rozpoczęła sie nasza przygoda – mobilność grupowa seniorów do Szwecji realizowana w ramach projektu „Senior otwarty na świat” nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000071920. Nad ranem wszyscy …

DZIEŃ II – Poznajemy aktywności szwedzkich seniorów

Drugi dzień naszej przygody rozpoczęliśmy od śniadania w hotelu i przygotowania się na cały dzień. O 10:00 wyszliśmy z hotelu i spacerem wyruszyliśmy w kierunku spotkania organizacyjnego z fundacją …