Projekt „Senior otwarty na świat”

Erasmus +
Nr projektu 2022-1-PL01-KA122-ADU-000071920
Okres realizacji – 1/09/2022 – 29/02/2024

Fundacja na rzecz edukacji SMART od początku powstania koncentruje swoje działania w zakresie edukacji dorosłych. Nasze działania skupiamy zdecydowanie na seniorach. Od 2020r realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej: „Na naukę nigdy za późno” – sektor Edukacja Dorosłych Erasmus+ (2021r) oraz projekty solidarnościowe, takie jak: „E-Senior”, „Świat na talerzu” – z Europejskiego Korpusu Solidarności (2021r.). Działania prowadzone w ramach obu projektów cieszą się dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza zajęcia z zakresu ITC, w ramach których seniorzy uczą się obsługiwania komputera, smartfona oraz poruszania się po świecie wirtualnym. Dlatego w następstwie tych wszystkich działań powstał projekt „Senior otwarty na świat”- 2022-1-PL01-KA122-ADU-000071920 , który ma na celu głównie aktywizację seniorów i umożliwienie im rozwoju w skali międzynarodowej.

Przez realizację projektu chcemy:

  • aktywizować seniorów,
  • podnieść kompetencje seniorów głównie z zakresu ITC,
  • podnieść kompetencje naszych pracowników dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z dorosłymi
  • podnieść kompetencje językowe zarówno pracowników dydaktycznych jak i nie dydaktycznych
  • poszerzyć ofertę edukacyjną dla dorosłych słuchaczy oraz skierować ją do grup defaworyzowanych i osób z mniejszymi szansami
  • nabyć doświadczenia w zakresie stosowania w bieżącej pracy działań mających wpływ na zrównoważony rozwój
  • zacząć budować sieć współpracy instytucji międzynarodowych działających w sektorze edukacji dorosłych -usprawnić system promowania działalności Fundacji
  • budować silna organizację ukierunkowaną na sektor edukacji dorosłych